S Josefem Mervartem, vedoucím prodeje systémové kartonáže společnosti Servisbal, jsme si povídali o systémové kartonáži, vývoji obalů pro VIP zákazníky a také trochu o historii. Z rozhovoru vyplynulo, že Servisbal nad vším, co dělá, důkladně přemýšlí. A cíl je jediný: vzájemná spolupráce, která povede k úsporám na straně klienta, a to díky návrhům a řešení odborníků ze Servisbalu.
mervart_detail

icon_ctverec2  Bylo, nebylo…

Historie Servisbalu je v regionu poměrně známá. Z běžné kartonážky, jakých v té době bylo mnoho a stále je, se postupem času stala významná společnost s úspěchem, který ani laik nemůže přehlédnout. Ocenění odborná i manažerská, články v novinách, stavba nového centra. V personálních agenturách a mezi uchazeči o práci je Servisbal místem s tou nejlepší pověstí. Dopracovat se k tomu byla dlouhá cesta.

divider
Obaly s přidanou hodnotou.

Jít vlastní cestou a vymezit se oproti konkurenci odlišnou strategií se mohlo, v té době, zdát jako riskantní. Servisbal totiž směřoval k myšlence vývoje individuálních řešení pro náročnější klienty. Jinými slovy, firma se chtěla zaměřit na výrobu cenově nákladnějších obalů vyráběných podle potřeb zákazníků. A ty zákazníky najít. A vysvětlit jim výhodnost řešení, které jim prokazatelně přinese víc než běžná krabice.

icon_ctverec2  Systémová kartonáž

se stala odpovědí na velkou konkurenci. Tento technicko-odborný název lze přeložit jako „Chytré produkty, které jsou spojeny s určitou službou navíc, jsou přidanou hodnotou pro zákazníka a jsou něčím výjimečné oproti běžné kartonáži“.

divider
V čem?

V přístupu a komplexnosti. Servisbal se podívá na potřeby zákazníka pečlivě a z globálního pohledu, který doposud v mnoha firmách, které potřebují balit a řešit logistiku, chybí. V několika krocích analyzuje potřeby klienta, posoudí produkt a logistiku a pustí se do vývoje obalu. Zohlední přitom všechny požadavky včetně těch, které klienta třeba nemusí ani napadnout. Poté se vyrobí vzorek a v ideálním případě, pokud je zákazník sdílný, vypočítají i finanční přínosy vzniklého návrhu. Jde zejména o úsporu v logistickém řetězci zákazníka, ať už jde o pronájem skladovacích ploch či seskupení obalů. Ukázat klientům cestu je běh na dlouhou trať.

Obchodníci Servisbalu mají dnes v ruce mnoho argumentů o výhodnosti systémové kartonáže. Úspory, které již fungují u stávajících zákazníků, jsou prokazatelné. I tak je jednání s potenciálními klienty náročné. Je to mnohdy o změně myšlení a systému logistiky, o ochotě dělat něco jinak než doposud. To, že se daří oslovovat nové klienty a nakonec je získat, je důkazem, že individuální přístup a vývoj byl pro Servisbal tím správným historickým rozhodnutím.

Obal na míru

Odborníci ze Servisbalu při vývoji obalu přemýšlí prakticky a v souvislostech. Navrhují takový design, který bude univerzální a vnitřně se fixace upraví podle specifik daného produktu. Ušetří tím náklady na výrobu různých druhů a velikostí obalů. S tím souvisí i zaměření na standardizaci obalů.

icon_ctverec2  Teorie v praxi

Automotive je, spolu s elektrotechnickým průmyslem, hlavním oborem, pro který Servisbal pracuje. Jedním z klientů, kde se vzájemná spolupráce rozvíjí v čase, je společnost v oboru automotive. Ta si od roku 2004 objednávala od Servisbalu jednotlivé položky a kompletaci si zajišťovala svépomocí. Stejně tak řešila i skladovací prostory. Postupem času Servisbal začal přemýšlet nad tím, jak společnosti zefektivnit způsob balení. Navrhl řešení a vše se začalo posouvat dál. Od roku 2014 Servisbal převzal starost o balení kompletně.

V praxi to vypadá následovně: 

Servisbal vybudoval odloučené pracoviště v blízkosti klienta, tam se dováží jednotlivé komponenty, ze kterých se na místě skládá celý obal. Jakmile klient potřebuje, hotový sestavený obal putuje klientovi přímo „ke strojům“. Na zaměstnancích klienta už je jen vložení zboží do připravených obalů.

Zákazník Servisbalu tedy šetří:

na skladovací ploše; na mzdových nákladech za personál, který objednával jednotlivé položky balení; na mzdových nákladech za personál, který kompletoval obaly; na prostojích v dodávkách a kompletaci vinou špatného plánování nebo chyb na straně dodavatelů.

icon_ctverec2  Co dál?

Dá se to celé ještě vylepšit? Samozřejmě. Vizí do budoucna může být vzájemné propojení skladovacích systémů tak, aby Servisbal vysledoval potřebu zákazníka, včas a bez jeho upozorňování zajistil dodávku položek na odloučené pracoviště a začal s kompletací. Pak by klientovi odpadly veškeré starosti s balením a 100 % svého času by mohl věnovat pouze své hlavní činnosti.

divider
Když mluví čísla.

Servisbal dokazuje v praxi, že cena obalu tvoří v celkovém součtu nákladů na balení jen 20 %. Zbytek jsou služby spojené se skladováním, mzdové, přímé i nepřímé náklady. 80 % je značná rezerva, kde může klient ve spolupráci se Servisbalem ušetřit.

Existují hranice?

Ptám se, jak to pan Josef Mervart vidí s tím, co jsou schopni zabalit. Anebo naopak, co už by Servisbal asi nedokázal.

„Já Vám na to odpovím jinak. Každému říkám: Když Vám někdo odmítne, že to nezabalí, tak přijďte za námi.“