icon_ctverec2 Logistický řetězec v praxi

ppl3

icon_ctverec2 120 tis. zásilek denně

Společnost PPL je jednou z největších přepravních firem v ČR, která za den průměrně odbaví 120 tisíc zásilek. Zákazníci, kteří potřebují zasílat zboží, u kterého je větší riziko poškození, se často obracejí přímo na její pracovníky s žádostí o pomoc s balením. Protože se PPL zabývá především přepravou, nikoliv obalařinou, pomáhá Servisbal díky nastavené spolupráci podobné případy řešit a nacházet spolehlivá a zároveň ekonomicky smysluplná řešení.
Proto zaměstnanci Servisbalu velmi uvítali možnost navštívit přímo hlavní depo PPL v Praze a vidět na vlastní oči, co všechno zde každá zásilka expedovaná v Česku musí absolvovat. Zážitek to byl překvapivě zajímavý a poučný.

_DSC3341

MNOŽSTVÍ BALÍKŮ, KTERÉ SE MUSÍ ODBAVIT, JE OBROVSKÉ


Všechny putují rovnou z dodávky po nekonečné sestavě dopravníkových pásů na druhou stranu obrovské haly, kde jsou vytříděny do správného nákladního automobilu a doručovány konečným zákazníkům. Obdivuhodné je nasazení všech pracovníků depa, jak řídících, tak manuálně pracujících „u pásu“. Aby člověk zvládnul toto obrovské množství zásilek, musí se opravdu ohánět.
Nejdůležitější ale bylo doplnit si poznatky pro navrhování přepravních obalů, protože „jednou vidět je lepší než stokrát slyšet“. Shrňme si tedy z pohledu obalařiny to nejzajímavější:

1. PŘEKLÁDÁNÍ ZBOŽÍ AŽ 10x

Zásilka se během cesty řetězcem několikrát překládá mezi dopravními prostředky a depy a většinou i stohuje společně s dalším zbožím do sloupce vysokého až 3 m. Z toho vyplývá, že pevnost vnějšího obalu není radno podceňovat, například oblíbené bublinkové obálky určitě nemůžou obstát, pokud na ně sjede těžká krabice, třeba s velmi často přepravovaným psím krmivem.

2. NEKONEČNÉ DOPRAVNÍKY

Všechny zásilky se řítí po dopravnících, kde jsou automaticky roztřiďovány. V České republice musí být linka bezpečnější než například v Německu, kde je kvalita obalu na výrazně lepší úrovni. I přes velkou sofistikovanost systému se kvůli obrovské variabilitě zásilek něco občas zasekne nebo narazí. Pokud nemáte dostatečně pevné hrany obalu, váš produkt muže přijít prasklý nebo jinak poškozený.

3. VAŠE ZÁSILKA BY MĚLA MÍT PRAVIDELNÝ TVAR

Pokud je obal neforemný, vyčnívají z něj nepravidelné hrany nebo má očividně nedostačující obal, je s ním zacházeno jako s tzv. „atypem“. U takovýchto zásilek je problematické čtení kódu a nemohou se přepravovat po dopravníkovém pásu. Musí být proto manipulovány z větší části ručně. Kvůli obrovskému celkovému počtu balíků se však nelze při ruční manipulaci s „atypy“ vyvarovat pádů a  nárazů,  čímž  opět  samozřejmě  roste  riziko poškození zboží. Vaše zásilka by proto měla být balena do pravidelného, nejčastěji kartonového obalu, nikoliv např. zamotána pouze do bublinkové fólie, která se může snadno protrhnout.

icon_ctverec2 Co z toho vyplývá

_DSC3320

Dokud člověk depo nenavštíví, nedojde mu, jak obrovské množství zásilek jím denně projde. Jejich počet  bude  pravděpodobně  čím  dál  tím  víc narůstat. Po přepravní společnosti je požadována rychlost a přesnost doručení. Se zásilkami je zacházeno odpovědně, vyžadován je ovšem minimální standard balení, který vychází ze skutečností popsaných výše, bez vytížených aut a dopravníkových  pásů  by  zkrátka  nešlo  tak  velké  množství zvládnout.

Pokud je zákazníky reklamováno poškození zboží během přepravy, je po objektivním a korektním zkoumání obvykle vyhodnoceno, že důvodem poškozeného zboží je nedostatečný obal. Servisbal proto doporučuje obal skutečně nepodceňovat, věnovat mu chvíli času a zamyslet se nad řešením, které logistickou mašinerii přečká. Většinou to znamená vybalancovat cenu, kvalitu a rychlost balení. Balicích pomůcek, krabic a fixací je na trhu obrovské množství, stačí si jen vybrat. A pokud potřebujete pomoc, Servisbal je zde vždy pro vás.