Obrázek 22

S nasávanou kartonáží se setkal každý, kdo si kupuje vajíčka v obchodech – jsou z ní vyrobena notoricky známá plata. Ne všichni však už vedí, že tento materiál se také výborně hodí pro potřeby obalařiny. Nasávaná kartonáž se vyrábí z papírové kaše a vody. Vstupní surovinou je především recyklovaný papír, který se v kašovitém stavu pomocí speciálních forem lisuje a dále upravuje. Princip výroby je podobný jako u pěnového polystyrenu (EPS). Počáteční investice v podobě tvarové formy tak předurčuje nasávanou kartonáž pro aplikace o velkém množství kusu. Pro obalový průmysl jsou nejvíce používaným typem aplikace přesné tvarové fixace typicky využívané pro elektroniku. Kromě fixací je však velmi perspektivní i sortiment pro potřeby paletizace, konkrétně palety z nasávané kartonáže.

Hlavní důvody, proč upřednostnit nasávanou kartonáž:

  • snadná a 100% recyklovatelnost
  • nízká hmotnost
  • nejnižší cena v porovnání s dalšími běžně používanými druhy palet.
palety

Jak se nám potvrdilo i na veletrhu FachPack, hlavní výhodou vnímanou na západ od našich hranic je právě příznivost tohoto materiálu k životnímu prostředí. Palety se používají nejčastěji jednocestně, po použití se snadno dají zlikvidovat vyhozením do kontejneru s papírovým odpadem podobně jako jakýkoliv jiný papír. Na palety z nasávané kartonáže tak alespoň částečně přecházejí i světoznámé společnosti jako např. Panasonic nebo Foxcon.

Výhoda v podobě nízké hmotnosti se pak projevuje nejvíce v případě letecké dopravy. Používání palet z nasávané kartonáže však sebou přináší i jistá specifika. Jejich maximální nosnost (při rovnoměrném zatížení) je 250 kg a kvůli nižší tuhosti je nutné produkty na paletě dodatečně zafixovat strečovou fólií. Palety nejsou vhodné pro skladování ve venkovním prostředí a při použití v regálech je nutné použít příčné profily nebo rošty. Jak je vidět palety z nasávané kartonáže jsou vhodné především pro zákazníky, kterým z jakéhokoliv důvodu záleží na ekologicky příznivých řešeních.

Bonusem jim bude nižší cena palet, nevýhodou pak nutnost šetrnějšího a mírně pracnějšího zacházení s paletovými jednotkami.

Na veletrhu FachPack byly dále prezentovány i další zajímavé výrobky z nasávané kartonáže sloužící pro balení na paletách. Jsou jimi například speciální výlisky, které fixují hmotné role na paletách.

palety2