Na konci března všichni členové PackSynergy přijali pozvání na jarní zasedání, které se tentokrát konalo ve firmě Papier Liebl v německém Řezně. První den proběhla prohlídka společnosti. Majitel společnosti Wolfgang Doll představil jednotlivé divize a vysvětlil obchodní plány společnosti. Vedoucí skladu představil moderní EDP systém pro řízení a expedici zásob. Dále představil funkci interaktivních obrazovek ve skladu.

Druhý den proběhl workshop věnovaný logistice. Workshop vedl Prof. Dr. Stefan Freichel z Univerzity v Kolíně nad Rýnem. V rámci diskuze byly projednány všechny aspekty související s optimalizací logistických procesů pro zákazníky a projednány dlouhodobé záměry celé skupiny.

Příští setkání partnerů proběhne ve finských Helsinkách.

25519123-25519162-25519376-