sino_logo
cce_logo_small
LM2016_Logo_editierbar

Servisbal dlouhodobě sleduje nejnovější obalové trendy a získané poznatky využívá v každodenní tvorbě obalů. Proto zaměstnanci pravidelně „objíždějí“ evropské veletrhy, aby byli neustále v obraze obalového dění. Poznatky z těchto akcí jsou, domníváme se, zajímavé i pro laiky mimo obalářský průmysl, protože odrážejí celkové trendy, kam se budou obaly a jejich potisk ubírat v následujících letech.

icon_ctverec2  Veletrh v Šanghaji

Nejdále letos cestovali kolegové, kteří navštívili akci SinoCorrugated v Šanghaji. Jedná se o jeden z největších veletrhů světa, zabývajících se vlnitou lepenkou a technologiemi pro její výrobu. Monstrózní výstavní prostory v centru dvacetimilionového velkoměsta ještě snesou srovnání s plochami výstavišť v Německu, obrovské množství vystavovatelů však dává návštěvníkovi poznat, že se nachází v nejlidnatější zemi světa. Představu o miliardovém spotřebitelském trhu člověk získá, v okamžiku, když spatří obrovský počet strojírenských firem zaměřených pouze na výrobu a zpracování vlnité lepenky. Kvalita provedení se samozřejmě lišila, ale jasným trendem, který byl mezi stovkami vystavovatelů patrný, bylo technologické zdokonalování, které mílovými kroky dohání západ a u některých výrobců už dosahuje jeho kvality.

Dalším trendem, zřejmě celosvětovým, je rychlý rozvoj digitálního tisku a klesání jeho ceny. Co bylo ale na tomto veletrhu nové, byly jeho aplikace, které mění tuto metodu ve skutečně vysokoprodukční technologii. Z této oblasti nás nejvíce zaujala prezentace firmy Handway. Její vlajková loď, stroj Glory1604 ještě není uzpůsoben pro evropský trh, ale ve chvíli, kdy bude splňovat veškeré požadavky, se může stát skutečně zlomem v potisku vlnité lepenky. Stejně tak byly v této oblasti zajímavé i stroje firmy WONDERJET, či stroj JS-CUBE 760 od společnosti J.S. Machine, jeden z prvních pokusů integrovat digitální tisk přímo do výsekového stroje a snaha vytvořit finální podobu obalu v jediném průchodu.

I když tedy byla cesta do Šanghaje náročná, rozhodně se vyplatila. A to jak k tipování dalších vhodných technologií pro naši zakázkovou výrobu, tak pro množství navázaných kontaktů, které se nám povedlo v Číně získat.

sino

icon_ctverec2  Veletrhy CCE v Mnichově a Logimat ve Stuttgartu

Dalšími zajímavými akcemi, kterých jsme se zúčastnili, byly veletrh CCE v Mnichově se zaměřením na výrobní technologie obalů a Logimat ve Stuttgartu, kde byla prezentována především obalová řešení v návaznosti na logistiku.

logimat2

icon_ctverec2  Obalové trendy

Když pomineme jednotlivé segmenty oboru a soustředíme se na celkový cíl jednotlivých výstav a veletrhů, můžeme vysledovat společné směry vývoje technologií pro výrobu obalů a tisku.

Výrobci se snaží maximálně zjednodušit obsluhu strojů (jednoduché komunikační rozhraní člověk x stroj; rychlé a přesné přenastavení strojů), zvýšit výkon (nové rychlejší prvky, materiály a technologie), snížit nároky na lidskou obsluhu (sebekontrolní prvky a systémy strojů), minimalizovat namáhavou práci u strojů (využití manipulátorů a robotů) a tím dosáhnout efektivnějších výsledků výroby na jednotlivých strojích a zvýšením kvality uspokojit stále rostoucí nároky koncových zákazníků. Pokrok je nesporný v oblasti digitálního tisku, kde jsou vyvíjeny nové postupy a nové tiskové barvy tak, aby se digitální tisk přiblížil kvalitou a rychlostí známým technologiím s odpovídající cenovou kalkulací. Prozatím je tato technologie využívána při menších sériích nebo požadavcích na velice rychlou reakci na zadání zákazníka. Zároveň jsou jednotlivá zařízení osazena čidly a výstupy, které umožňují napojení či vzájemné propojení jednotlivých strojů a technologií. Dohromady jsou tyto směry i v našem oboru přibližováním k očekávané celosvětové proměně průmyslu.

sino2